Βρύσες

Νέα άφιξη

τα είδη που είδατε πρόσφατα

  Δείτε τις εξατομικευμένες προτάσεις. Νέος πελάτης;? Ξεκινήστε από εδώ
  σύνδεση

  BACK

  Βρύσες

  περιορισμός αποτελεσμάτων αναζήτησης

  Χαρακτηριστικά των βαλβίδων

  Λειτουργία

  Κέντρο βαλβίδων

  Τύπος εγκατάστασης

  Βιδωτό υλικό σώματος

  Βιδωτό υλικό βρύσης

  Κρύο και ζεστό διακόπτη

  Τύπος βαλβίδας

  Αριθμός λαβών

  Τρύπες εγκατάστασης

  Η βαλβίδα συμπεριλαμβάνεται

  Περιλαμβάνεται αποστράγγιση

  Συμπεριλαμβάνεται η μπαταρία