Βιομηχανική & Επιστημονική
Εισαγωγή της διεύθυνσης e-mail του λογαριασμού

3D εκτυπωτές, κιτ 3D εκτυπωτών

περιορισμός αποτελεσμάτων αναζήτησης
Τάση
Γλώσσα

View More

Εκτύπωση εκτός κάρτας μνήμης
Θερμοκρασία πλατφόρμας
Λογισμικό υπολογιστή υποδοχής
Πάχος στρώσης
Ακρίβεια τοποθέτησης αξόνων XY
Ακρίβεια τοποθέτησης αξόνων Ζ
Διάμετρος υλικού
Υποστηρικτικό υλικό
Τύπος συνδέσμου
Διάμετρος ακροφυσίων
Ποσότητα ακροφυσίων
Τύπος